Skip to main content

FemArt 7th Edition – International Women Artist and Activist festival

10-16 June, 2019

For the Seventh time, Art and Community Center – Artpolis has organized FemArt festival – International Women Artists and Activists Festival that was held in Pristina during 10 -16 June, 2019 (7 days).

The motto of the festival for this year was Freedom VS Shame thus encouraging women to take ownership of their lives and decision making while promoting a life free of judgment and prejudice. Women are shamed consistently for whatever reason the patriarchal views can think of, that is why with this motto we aim to raise awareness and empower all women regardless of their ethnic, social, racial backgrounds and sexual preferences.

The program of the festival included topics such as: Human rights, Sexual and Reproductive health rights – abortion, Transitional justice and peace, LGBTQI rights, Women empowerment, Violence against women, global and regional exchange successes stories etc.

All these powerful and inspiring events were conducted in 13 different areas: Hotel Grand, ODA Theatre, Innovation Center Kosovo – ICK, Menza Ramiz Sadiku, National Library of Kosovo, The National Theatre of Kosovo, Student Center, Faculty of Arts, Mother Teresa Square, The National Gallery of Kosovo, Etno Village Kukaj, Fidan Lahu – Center and Lapidarium of Kosovo Museum.

During the Seven days of the festival, there were over 200 artists and activists (women and men) from different countries were involved through their activities and projects. As every year 30 volunteers had the opportunity to be part of the festival, to help the festival in order for everything to go smoothly and in return FemArt helped them grow in cultural managerial skills, as well as on a personal level, new friendships and joyful moments

FemArt 8 – Festivali Ndërkombëtar i Artisteve dhe Aktivisteve

15-20 tetor, 2020

FemArt Festival – Edicioni i 8-të do të realizohet me 15-20 Tetor, 2020 në Prishtinë.

FemArti është festival feminist i njohur ndërkombëtarisht, i cili ka arritur që përmes artit të mirë dhe kualitativ të krijuar nga artistet dhe aktivistet të fuqizojë gratë dhe vajzat në njohjen e të drejtave të tyre të plota me qëllim të arritjes së barazisë politike, ekonomike, kulturore, personale, dhe shoqërore.

Moto e festivalit FemArt 2020 është “Solidariteti dhe Qëndrueshmëria”.

Solidariteti si parim i mbështetjes së ndërsjellë në mes grave dhe vajzave, artisteve dhe aktivisteve që punojnë për barazinë gjinore dhe të drejtat e grave. Qëndrueshmëria si aftësi për t’i bërë ballë fatkeqësive, traumave dhe sfidave duke u ngritë në këmbë sa herë rrëzohemi e duke e ngritë zërin sa herë që mundohen të na heshtin.

Koncepti dhe formati i festivalit FemArt këtë edicion ka ndryshuar si rezultat i përballjes me COVID-19. Në solidaritet dhe përkrahje FemArt do të sjellë krijime artistike origjinale nga artistet dhe aktivistet e vendit.

Përgjatë shtatë edicioneve të kaluara FemArt Festival ka sjellur më shumë se 240 aktivitete artistike dhe kulturore si dhe ka mbledhur rreth 25,000 persona në audiencë.

Rrjetet sociale:

Facebook page: https://www.facebook.com/FemartPrishtina/

Instagram: https://www.instagram.com/femartkosovo/

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UC697mF5tzivxëJzYJQnE_Gg