Skip to main content

FemArt 10th Edition – International Women Artist and Activist festival

14-23 June, 2022

FROM REVOLUTION TO EVOLUTION

The feminist evolution cycle continues. This year it is broader and more accomplished. Local and international artists, activists and feminists meet again at the first Feminist Festival in Kosovo and the largest in the region, FemArt.

FemArt 10, for ten days in a row, June 14-23, 2022, comes to unveil the ability of women artists, to meet, inspire and find peace. We gather to celebrate a decade of recognizing and honoring the courage of women artists, their creative power, their commitment to equality and justice through theater performances, flamenco ballet, contemporary dance, conferences, exhibitions and presentations from Kosovo, Albania, Serbia, Austria, Portugal, Spain, Israel, Reunion Island, Italy and France.

A decade of courage, pride and love. For a decade we have created events, broken barriers and built new bridges of peace in our country, the region and beyond. We have rebelled to tear off the threads of patriarchy, shaking off the harmful mentality of the old.

Our artistic-feminist activism comes as a response to the need to be healed and understood, to create and transform society and life. Above all, to shatter every notion on the basis of inequality. This commitment has been inspired by our love for art, activism, life, existence, equality and justice.

On this tenth anniversary, for ten days, join us to celebrate and rebel, entertain and inspire, perform and call for equality, justice, empowerment and recognition of the contribution of women, artists and activists, until the next revolution.

Social networks:

 

Facebook page: https://www.facebook.com/FemartPrishtina/

Instagram: https://www.instagram.com/femartkosovo/

Youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UC697mF5tzivxëJzYJQnE_Gg

FemArt 10  – Festivali Ndërkombëtar i Artisteve dhe Aktivisteve

14-23 Qershor, 2022

NGA REVOLUCIONI NË EVOLUCION

Evolucioni feminist vazhdon. Sivjet edhe më i gjerë e më i plotë. Artiste, aktiviste e feministe vendore dhe ndërkombëtare pikëtakohen sërish në Festivalin e parë feminist në Kosovë e më të madhin në rajon, FemArt.

FemArt 10, për dhjetë ditë me radhë, 14-23 qershor 2022, vjen për të shpërfaqur aftësinë e grave artiste, për t’u përmbushur, inspiruar e për të gjetur paqen. Mblidhemi për të festuar një dekadë të njohjes e nderimit të guximit të grave artiste, fuqisë kreative, e angazhimit të tyre për barazi e drejtësi përmes shfaqjeve teatrore, performancave, baletit flamengo, vallëzimit bashkëkohorë, konferencave, ekspozitave e prezentimeve nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Austria, Portugalia, Spanja, Izraeli, Ishujt Reunion, Italia e Franca.

Një dekadë guxim, krenari e dashuri. Për një dekadë kemi krijuar ngjarje, thyer barriera e ndërtuar ura të reja të paqes në vend, rajon e më gjerë. Jemi rebeluar për të këputur fijet e patriarkatit, e shkundur mendësinë e dëmshme të së vjetrës.

Aktivizmi ynë artistik-feminist vjen si një përgjigje për t’u shëruar e kuptuar, për të krijuar e transformuar shoqërinë e jetën. Mbi të gjitha për të shkërmuar secilin nocion të normuar mbi pabarazinë. Ky angazhim ka frymuar falë dashurisë për artin, aktivizmin, jetën, ekzistencën, barazinë e drejtësinë.

Në këtë dhjetë vjetorë, për dhjetë ditë ejani të festojmë e rebelohemi, argëtohemi e inspirojmë, performojmë e bëjmë thirrje për barazi, drejtësi, fuqizim e njohje të kontributit të grave, artisteve e aktivisteve deri në revolucionin e radhës.